Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zakladacia listina

29. 9. 2014

 Zakladacia listina neziskovej organizácie

  Zakladatelia:
1. Michal Bračík, 860623/7541, Gorkého 3, Nemšová 914 41
2. Lukáš Kristín, 870828/7566, Bernolákova 22, Nemšová 914 41
3. Vladislav Kakody, 870904/7537, Ľuborčianska 18, Nemšová 914 41
Čl. I
Názov a sídlo neziskovej organizácie
1. Názov neziskovej organizácie: MHL Nemšová, n. o.
2. Sídlo neziskovej organizácie: Gorkého 3, Nemšová 914 41
Čl. II 
Doba trvania neziskovej organizácie 
Nezisková organizácia sa zakladá na čas neurčitý.
Čl. III  
Druh všeobecne prospešných služieb 
Nezisková organizácia poskytuje vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry. Zámerom neziskovej organizácie MHL Nemšová je podpora osobného rozvoja mládeže v jej voľnom čase, prostredníctvom športových aktivít v oblasti hokejbalu.
Nezisková organizácia bude poskytovať svoje služby formou:
a)     zabezpečovania športových podujatí zameraných na rozvoj telesnej kultúry v oblasti hokejbalu pre mládež i dospelých.
b)     podpory hokejbalu a hokejbalových aktivít, ktorými sa hokejbalový tím Heroes Nemšová a hokejbal v Nemšovej prezentuje na miestnej i celoslovenskej úrovni
c)     poskytovania materiálno-technickej podpory
d)     organizovaním sústredení a sprievodných aktivít s dôrazom na podporu hokejbalu.    
Čl. IV
 
1.     Michal Bračík, 860623/7541, Gorkého 3, Nemšová 914 41
2.     Lukáš Kristín, 870828/7566, Bernolákova 22, Nemšová 914 41
3.     Vladislav Kakody, 870904/7537, Ľuborčianska 18, Nemšová 914 41
Čl. V 
Správna rada:
1.     Lukáš Kristín, 870828/7566, Bernolákova 22, Nemšová 914 41
2.     Vladislav Kakody, 870904/7537, Ľuborčianska 18, Nemšová 914 41
3.     Jakub Hrnčiarik, 890812/7470Ľuborčianska 22, Nemšová 914 41
  
Dozorná rada:
1.     Michal Gajdošík, 880323/7531, Ľuborčianska 8, Nemšová 914 41
2.     Hugo Domin, 921222/7464, Ľuborčianska 14, Nemšová 914 41
3.     Róbert Ondruška, 890805/7510, Slnečná 39, Nemšová 914 41
4.     Peter Šipka, 900607/7465, Janka Palu 23, Nemšová 914 41
5.     Vladimír Porubský, 850302/7544, Mierové Námestie 34/A, Nemšová 91441
 
Riaditeľ:
Michal Bračík, 860623/7541, Gorkého 3, Nemšová 914 41
  
Čl. VI 
Výška peňažných a nepeňažných vkladov jednotlivých zakladateľov 
Peňažný  (nepeňažný) vklad zakladateľov je:
1.   zakladateľ                                          peňažný vklad        0   €
2.   zakladateľ                                          peňažný vklad        0   €
3.   zakladateľ                                          peňažný vklad        0   € 
Čl. VII
Zakladatelia vydali štatút neziskovej organizácie, ktorý je súčasťou zakladacej listiny. 
 
Miesto a dátum      Nemšová, 26. 3. 2013